Mon. Aug 8th, 2022

Kur jeni të interesuar për bujqësi jotradicionale, kërkimi i fermave të drerit për shitje duhet të jetë hapi juaj i parë. Fermat e drerit janë për njerëzit që rrisin drerët për qëllime komerciale. Drerët kullosin në tokën bujqësore gjatë zhvillimit dhe më pas shiten si bagëti ose për përdorim shërbime hidraulik elektricist piktor postim falas Tirane Kamez në zona gjuetie. Dikur mishi i drerit konsiderohej si mish i ngrënë vetëm nga gjahtari i guximshëm. Por fokusi në ushqimin e shëndetshëm ka rezultuar në rritjen e interesit për mishin e mishit të gjahut, që është mish pa dhjamë. Përveç kësaj, fermat e drerëve rritin drerë trofe që shiten për qëllime gjuetie. Fermat e drerit mund të përdoren gjithashtu për të rritur dre.

Nëse po mendoni të hetoni fermat e drerit për shitje, filloni duke përcaktuar arsyen tuaj kryesore për t’u përfshirë në kultivimin e drerit. Arsyet kryesore për zgjedhjen e kultivimit të drerit përfshijnë për qëllime investimi, zgjerimin e operacioneve aktuale të bujqësisë ose si një fermë hobi. Njerëzit që tashmë rrisin bagëti ose bagëti të tjera janë kandidatë të mirë për kultivimin e drerit. Ata tashmë i kuptojnë kërkesat për sa i përket kohës, njerëzve dhe parave. Duke marrë parasysh pronat e shumta të drerit për shitje, ai është gjithashtu një opsion i mirë për njerëzit që dëshirojnë të investojnë në një fermë hobi interesante ndërsa vazhdojnë të punojnë një punë me kohë të plotë ose të pjesshme.

Para se të vendosni të blini një fermë dreri, duhet të merren parasysh disa konsiderata. Së pari sigurohuni që të kuptoni rregullat e shtetit tuaj për kafshët e egra në lidhje me kultivimin e drerit. Gjithashtu, keni një njohuri të qartë për llojet e drerëve që lejohen të kultivohen. Nuk ka kuptim të planifikohet rritja e drerit ekzotik nëse lejohet vetëm kultivimi i drerit vendas. Ju duhet të kuptoni rregullat në lidhje me kërkesat e tokës dhe rrethimit në zonën ku planifikoni të kërkoni për ferma dreri. Për më tepër, sigurohuni që të jeni të qartë në lidhje me tregun e mishit të gjahut ose drerëve trofe. Nëse keni përvojën e fermës, paratë dhe një kuptim të mirë të rregullave që lidhen me kultivimin e drerit, shanset tuaja për sukses rriten shumë.

Ka shumë mënyra për të fituar para pasi të keni blerë një fermë dreri. Ju mund të ofroni shërbime gjuetie duke i lejuar gjuetarët të blejnë të drejta gjuetie. Ju mund të merrni me qira tokat e kullotës fermerëve të tjerë të drerëve. Pasi të filloni bujqësinë, si pronar i fermës së drerëve mund të përdorni fermën tuaj për të mësuar të tjerët rreth praktikave bujqësore ose dizajnit të fermës. Natyrisht, shumica e të ardhurave do të prodhohen nga shitja e mishit të drerit dhe nënprodukteve të drerit.

Pasi të zgjidhni një fermë dreri, ju jeni në gjendje të tregtoni shumë produkte të ndryshme që lidhen me drerët. Këto përfshijnë drerin trofe, mish dreri, drerë për stokun e ri, nënprodukte mishi që mund të përpunohen në sallam ose të thartë, brirë, lëkurë dhe urinë për kamuflimin e aromës. Një nga atraksionet e kultivimit të drerit është shumëllojshmëria e madhe e mënyrave për të gjeneruar të ardhura pasi ferma të jetë funksionale.

Fermat e drerit për shitje përfshijnë vetëm tokën, ose tokën dhe kombinimet e drerit. Sa më mirë të zhvillohet operacioni bujqësor, aq më i shtrenjtë është çmimi natyrisht. Kostoja e fillimit të një ferme dreri në tokë të lirë mund të ndryshojë shumë. Ju duhet të merrni parasysh çmimin për hektar, rrethimin, licencimin, ndërtesat e fermave dhe stokun. Ju mund të filloni ngadalë dhe të zgjeroni funksionimin tuaj pasi të lejojë koha dhe paratë. Por duhet të keni një ide nëse planifikoni të merrni këtë qasje përpara se të blini një fermë ose fermë dreri. Kjo është kështu që ju të blini tokë në një zonë që lejon operacione të zgjeruara.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.